Livre d'Or

Note moyenne attribuée par les visiteurs à ce site : 5.2/10
Nom ou pseudo : *
E-mail : *
Ville : *
Pays : *
Votre note pour ce site : *
Message : *

Veuillez copier ce code de 4 lettres dans la case de droite : (à quoi ca sert ?)


Afficher uniquement les messages comportant le(s) mot(s) suivant(s) :

Messages : 2051 à 2060
Page : 206
Nombre de messages : 2187
           
le 05/06/2017 à 05:53
Note : 1/10

Minecraft jest gr_ bardzo nietypow_ jak na obecne standardy i przyzwyczajenia wi_kszo_ci graczy.
Mog_oby si_ wydawa_, _e gra oparta jedynie na kwadratach mog_aby si_ nie przyj__ i zosta_ skre_lona na samym pocz_tku.
Jednak_e w razie gry Minecraft reakcja graczy by_a nietypowa - lecz i przyj_li bardzo
pozytywnie sam jeden tytu_, dodatkowo gra wy_cieli_a rzesze fanów na ca_ym _wiecie
- zarówno tych m_odych oraz dodatkowo starszych.
Gr_ Minecraft zrobi_o niezale_ne studio Mojang AB. Zabawa
polega na wcieleniu si_ w posta_ kwadratowego bohatera
którego zadaniem wydaje si_ zbieranie kwadratowych materia_ów,
a nast_pnie wykonywanie z nich wszelkiego rodzaju rzeczy oraz prze_yciu nocy
Minecraft wydaje si_ tak naprawd_ jedn_ wielk_ plansz_,
która jest generowana w niesko_czono__. Nie ma tutaj sekundzie w którym
gracz doszed_by na koniec mapy i musia_by zawróci_ - w Minecraftcie czego_ takiego nie
powinno. Gracz zawsze rozpoczyna w innym miejscu - nie zdarza si_ aby
zacz__ gr_ od pocz_tku dwa razy w tym samym miejscu.
Nadmiernie ka_dym razem startuje si_ w innej lokacji
- mog_ by_ to niziny, góry, lasy, pustynie b_d_ pla_e.
Podczas eksploracji generowanego _wiata gracz b_dzie kurz za zadanie zbiera_ wszelkie materia_y jakie przydadz_ mu si_ podczas
dalszej okazji. Z pozyskanych surowców gracze
mog_ tworzy_ narz_dzia, rynsztunek, inne materia_y przydatne w dalszej rozgrywce.

_wiat wymieniony w Minecraftcie stworzony wyla_ z bloków - iks ma inne w_a_ciwo
       
Messages : 2051 à 2060
Page : 206
Nombre de messages : 2187
Administration du livre d'orAdministration du livre d'or